EDI és B-to-B Clearing

Egyre több kis- és középvállalat számára alap- követelménnyé vált az elektronikus adatcsere (EDI). A személyzeti és technológiai beruházást igénylÅ‘ feladat gyakran nem áll arányban a kezelendÅ‘ csekély adatmennyiséggel, ezért olyan szolgáltatás alapú megoldásra van szükség, mely jó ár-érték arányban, méretre szabottan és megbízható skálázhatósággal biztosítja az EDI-t. 

»SEEBURGER piacvezetÅ‘ EDI és B-to-B szolgáltatás igény szerint«

A clearing@SEEBURGER egy kis- és középvállalatok számára kialakított EDI és B-to-B szolgáltatás, mely a cég fejlÅ‘désének megfelelÅ‘en skálázható. A vállalat partnereinek számához méretezetten „any-to-any” adatcserét tesz lehetÅ‘vé vevÅ‘k, beszállítók és szolgáltatók között. Mindezt az aktuális igények szerint (On-Demand) és használatarányos díjszabással.

A clearing@SEEBURGER tartalma

EDI a SEEBURGER számítóközpontján keresztül A partner egy biztonságos, kedvezÅ‘ költségű kapcsolaton keresztül kapcsolódik a SEEBURGER számítóközpontjához.
Legmodernebb integrációs technológia Az adatok integrációja a SEEBURGER Business Integration Server-én (BIS) és annak standard alkalmazásain keresztül történik.
Választható kommunikáció Az adatok elektronikus cseréje az üzleti partnerek között EDIINT AS2, X.400, OFTP-ISDN, kapcsolatokon vagy e-mailen keresztül folyik.
Átlátható folyamatok A Message Tracking funkció segítségével a bejövÅ‘ és kimenÅ‘ üzenetek egyszerűen nyomon követhetÅ‘ek.
Jogi biztonság Az elektronikus adatok törvényben elÅ‘írt archiválása is biztosított.

EDI: egyszerű, költséghatékony és átlátható

A clearing@SEEBURGER szolgáltatás minden vállalat számára egyszerű és költséghatékony megoldást kínál az üzleti partnerek közötti elektronikus adatcsere (EDI) megvalósításához.
A SEEBURGER, az EDI és B-to-B megoldások piac- vezetÅ‘je segítségével az elektronikus üzleti adatcsere biztos kezekbe kerül, így a vállalat erejét és energiáját a valós feladatok megoldására fordíthatja.

»PiacvezetÅ‘ megoldás igényre szabva: SEEBURGER EDI szolgáltatás minden vállalati méretre«

A clearing@SEEBURGER előnyei

Tisztán kalkulálható díjak és átlátható költségmodell a minimális ráfordítást igénylÅ‘, optimális partner integrációnak köszönhetÅ‘en.

  • Megtakarítható a drága hardver- és szoftver- befektetés.
  • Koncentrálás a valós üzleti kompetenciákra: nincs szükség speciális tudásbázis kiépítésére a vállala- ton belül.
  • Az EDI szakértÅ‘k know-how-ja kisebb vállalatok számára is elérhetÅ‘vé válik.
  • Jobb ügyfélkapcsolat a modern, teljesen auto- matizált B-to-B technológiának köszönhetÅ‘en.

A SEEBURGER-rel a jövÅ‘ben is biztonságban

A clearing@SEEBURGER ideális outsourcing-modell lehet olyan kis- és középvállalkozások számára, akik átlátható mennyiségű partnerrel rendelkeznek és üzleti folyamataikat elektronikus úton kívánják lebonyolítani.

NövekvÅ‘ üzleti igények esetén más SEEBURGER outsourcing modellre, vagy más SEEBURGER termékre való áttérés bármikor, költséghatékony módon lehetséges.

A clearing@SEEBURGER megoldás tartalma

  • Kapcsolódás a SEEBURGER számítóközponthoz (Clearing Center).
  • Elektronikus adatcsere (EDI) meghatározott partnerekkel a SEEBURGER számítóközponton keresztül.
  • Egy kommunikációs mód továbbiak igény szerint. lehetÅ‘ségek: EDIINT AS2, X.400, OFTP-ISDN, E- Mail.
  • Partner/üzleti folyamat alapú díjazás, mely bármikor kedvezÅ‘ áron bÅ‘víthetÅ‘.
  • Any-to-any konverzió: belsÅ‘ formátumok (inhouse) konverziója, pl. SAP IDoc –ból standard EDI formátumokba mint pl. EDIFACT, EANCOM VDA, ODETTE, stb. és vissza

EDI üzenetek archiválása

 

Webedi
E-számla
Rendelésfogadás
EDI számlázás